Tôi có thể phẫu thuật LASIK không?

Phẫu thuật mắt LASIK cho bạn tự do làm những điều bạn yêu thích

LASIK có thể “thay đổi cuộc chơi” đối với nhiều người. Tuy nhiên, điều quan trọng là không có giải pháp “cắt bánh quy” nào ở đây, không có “một kích thước phù hợp với tất cả”. Mỗi bệnh nhân là khác nhau. Và mỗi tình huống của bệnh nhân là duy nhất.

Đó là lý do tại sao chúng tôi dành thời gian với mọi bệnh nhân để thực hiện đánh giá LASIK kỹ lưỡng, đầy đủ, tìm hiểu về các mục tiêu và mục tiêu LASIK của bạn, để trả lời các câu hỏi của bạn và giúp bạn chọn tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu và cuộc sống của bạn. Và đánh giá là miễn phí!

Tìm một bác sĩ

Thông tin bác sĩ bao gồm giáo dục, đào tạo, địa điểm thực hành và nhiều hơn nữa.

Lên lịch một cuộc hẹn

Gọi 800-762-7132 hoặc lấy hẹn trực tuyến.