Video Giáo dục về Phẫu thuật Đục thủy tinh thể | Chuyên gia tư vấn mắt của PA

Video đục thủy tinh thể

Thông tin có trong nội dung video bên dưới chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Eye Consultants of Pennsylvania không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ, hiệu lực, độ tin cậy, tính khả dụng hoặc tính đầy đủ của nội dung. Nó không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe. Đừng bao giờ coi thường lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã đọc hoặc thấy trên trang web này.

mô tả đục thủy tinh thể
Tổng quan về IOL
triệu chứng đục thủy tinh thể
IOL: Trộn ống kính cao cấp
IOL đa tiêu điểm Generic
Đục thủy tinh thể dưới bao
Đục thủy tinh thể vỏ não
IOL phù hợp
Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng laser
Tổng quan về ống kính cao cấp IOL
đục thủy tinh thể hạt nhân
IOL hình xuyến
Cắt bao quy đầu bằng Laser YAG
Phẫu thuật đục thủy tinh thể (phacoemulsization)
Phẫu thuật đục thủy tinh thể (Microincision Phaco)
Lợi ích của phẫu thuật đục thủy tinh thể
Tùy chọn IOL Toric
Hiểu các tùy chọn IOL của bạn
IOL ba tiêu: Tổng quan (Panoptix)
Độ sâu tiêu điểm mở rộng IOL (Vivity)
Tròng kính có thể điều chỉnh ánh sáng: Tổng quan
IOL ba tiêu: Tổng quan
Tầm nhìn tổng hợp: Tổng quan
Đục thủy tinh thể: Giới thiệu
Địa hình giác mạc cho phẫu thuật đục thủy tinh thể và khúc xạ
Điều trị khô mắt trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể
Đục thủy tinh thể: Tổng quan