Đánh giá cho Tiến sĩ Monica Wang, OD | Chuyên gia tư vấn mắt của Pennsylvania

Chăm sóc mắt toàn diện, Chuyên gia kính áp tròng

Pottstown

Đọc tiểu sử của tôi

Monica Wang, OD

Vui lòng để lại đánh giá về trải nghiệm của bạn với Tiến sĩ Monica Wang.

Có điều gì chúng ta có thể làm tốt hơn không?

Chúng tôi cố gắng hết sức để mọi bệnh nhân sẽ có trải nghiệm rất tích cực; và nơi chúng tôi thất bại, chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi hiểu tại sao để chúng tôi có thể cải thiện trong tương lai. Nếu trải nghiệm của bạn không đạt được mong đợi của bạn hoặc bạn có những lời chỉ trích mang tính xây dựng, vui lòng gửi email cho chúng tôi và cho chúng tôi biết về điều đó. Chúng tôi coi trọng bạn như một bệnh nhân và chúng tôi đánh giá cao cái nhìn sâu sắc của bạn. Cảm ơn bạn!